Preskočite na sadržaj

Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 4.0 Međunarodna

CC BY-NC-ND 4.0

Pravni tekst licence

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Pravni subjekt Creative Commons ("Creative Commons") nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge ili savjete. Distribuiranje ove Creative Commons licence ne uspostavlja odnos pravnog zastupanja ili bilo kakav drugi odnos. Creative Commons stavlja na raspolaganje svoje licence i pripadajuće informacije "takve kakve jesu". Creative Commons ne daje nikakva jamstva u pogledu tih licenci, u pogledu materijala koji su ponuđeni pod njihovim odredbama i uvjetima, niti u pogledu pripadajućih informacija. U najvećoj mjeri u kojoj je to zakonski moguće, Creative Commons ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati njihovim korištenjem.

Korištenje Creative Commons javnih licenci

Creative Commons javne licence nude standardizirani skup odredbi i uvjeta koje autori i drugi nositelji prava mogu koristiti kako bi podijelili originalna autorska djela i druge materijale koji su predmet zaštite temeljem autorskog prava i određenih drugih prava koja su niže navedena u ovoj javnoj licenci. Napomene koje slijede imaju informativnu funkciju, nisu sveobuhvatne i nisu dio naših licenci.


Što davatelji licence trebaju imati na umu

Naše javne licence namijenjene su onima koji imaju zakonsko pravo dati dopuštenje da se materijal koristi na načine koji su inače ograničeni autorskim pravom i određenim drugim pravima. Naše licence su neopozive. Davatelji licence trebaju pročitati i razumjeti odredbe i uvjete licence prije nego što se odluče primijeniti licencu. Davatelji licence bi, također, prije nego što primijene neku od naših licenci, trebali osigurati sva prava koja su potrebna kako bi javnost mogla dalje koristiti materijal u skladu s očekivanjima. Davatelji licence trebaju jasno naznačiti svaki materijal koji nije predmet licence. To uključuje druge materijale pod CC licencama, kao i materijale koji se koriste temeljem iznimki ili ograničenja autorskog prava. Daljnje napomene za davatelje licenci.


Što javnost treba imati na umu

Upotrebom neke od naših licenci davatelj licence javnosti daje dopuštenje da koristi licencirani materijal pod navedenim odredbama i uvjetima. Ako dopuštenje davatelja licence iz bilo kojeg razloga nije potrebno – primjerice, zbog iznimki ili ograničenja autorskog prava – onda takvo korištenje materijala licenca ne regulira. Naše licence daju dopuštenja samo temeljem autorskog prava i određenih drugih prava koje davatelj licence ima pravne osnove dati. Međutim, korištenje licenciranog materijala može i dalje biti ograničeno iz drugih razloga, uključujući i to da drugi polažu autorsko pravo ili druga prava na materijal. Davatelj licence može postavljati posebne zahtjeve – primjerice tražiti da se sve izmjene naznače i opišu. Iako to naše licence ne zahtijevaju, savjetujemo Vam da poštujete te zahtjeve tamo gdje je to razumno izvedivo. Daljnje napomene za javnost.

About Creative Commons

Organizacija Creative Commons nije stranka u Creative Commons javnim licencama. Međutim, Creative Commons može odlučiti primijeniti neku od svojih javnih licenci na materijal koji objavljuje i u tom slučaju će se smatrati "Davateljem licence". Tekst Creative Commons javnih licenci prenesen je u javno dobro temeljem pravnog instrumenta CC0 Prenošenje u javno dobro . Osim u ograničene svrhe ukazivanja da je neki materijal podijeljen pod Creative Commons javnom licencom ili u slučajevima koje dopuštaju unutarnja pravila Creative Commonsa koja možete naći na creativecommons.org/policies , Creative Commons ne daje dopuštenje da se koristi zaštićeni znak "Creative Commons" ili Creative Commons logotip bez prethodnog pismenog pristanka Creative Commonsa, uključujući, ali ne i isključivo u slučajevima bilo kakve nedopuštene izmjene neke od njegovih javnih licenci ili bilo kakvog drugog dogovora, sporazuma ili ugovora koji se tiče licenciranog materijala. Kako ne bi bilo dvojbe, ovaj paragraf ne čini dio javne licence.

Creative Commons možete kontaktirati na creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.