Skip to content

Navngivelse-IkkeKommersiell-IngenBearbeidelser 4.0 Internasjonal

CC BY-NC-ND 4.0

Juridisk lisenstekst

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation («Creative Commons») er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester eller juridisk rådgivning. Distribusjon av Creative Commons’ offentlige lisenser skaper ikke et advokat-klientforhold eller noe annet forhold. Creative Commons gjør sine lisenser og tilhørende informasjon tilgjengelig «som de er». Creative Commons gir ingen garantier for sine lisenser, materiale som er lisensiert under de vilkår og betingelser som framgår av lisensene, eller tilhørende informasjon. Creative Commons frasier seg, så langt som det er mulig, alt ansvar for skade som følger av bruken.

Bruk av Creative Commons offentlige lisenser

Creative Commons offentlige lisenser tilbyr et sett av et standard sett av vilkår og betingelser som opphavspersoner og andre rettighetshavere kan bruke til å dele originale verk og annet materiale underlagt opphavsrett og visse andre rettigheter, som spesifisert i den offentlige lisensen nedenfor. De påfølgende hensyn er kun til informasjon, er ikke uttømmende, og utgjør ikke en del av våre lisenser.


Hensyn for lisensgivere

Hensyn for lisensgivere: Våre offentlige lisenser er ment å bli brukt av de som har rett til å gi allmennheten tillatelse til å benytte materiale på måter som ellers ville vært begrenset av opphavsrett og visse andre rettigheter. Våre lisenser er ugjenkallelige. Lisensgivere bør lese og forstå vilkårene og betingelsene i lisensen før de velger å anvende den. Lisensgivere bør også sikre alle nødvendige rettigheter før lisensen anvendes, slik at allmennheten kan gjenbruke materialet som forventet. Lisensgivere bør identifisere tydelig ethvert materiale som ikke er gjenstand for den spesifikke lisensen. Dette inkluderer materiale underlagt andre CC-lisenser, eller materiale brukt med hjemmel i et unntak eller en begrensning i lov om opphavsrett.


Hensyn for allmennheten

Hensyn for allmennheten: Ved å bruke en av våre offentlige lisenser, gir lisensgiveren allmennheten tillatelse til å benytte det lisensierte materialet underlagt spesifikke betingelser og vilkår. Hvis lisensgiverens tillatelse ikke er nødvendig av en eller annen grunn - for eksempel, på grunn av et gjeldende unntak eller begrensning i opphavsrett - da vil denne bruken ikke være regulert av lisensen. Våre lisenser gir bare tillatelse til opphavsrett og visse andre rettigheter som en lisensgiver har hjemmel til å gi. Bruk av det lisensierte materialet kan fremdeles være begrenset av andre årsaker, inklusive at andre har opphavsrett eller andre rettigheter i materialet. En lisensgiver kan komme med spesielle anmodninger, slik som å be om at alle endringer blir markert eller beskrevet. Selv om det ikke er påkrevd av våre lisenser, er du oppfordret til å etterleve disse anmodningene dersom de er rimelige.

About Creative Commons

Creative Commons er ikke en part i noen av sine offentlige lisenser. Likevel, Creative Commons kan velge å benytte en av sine lisenser på materiale som det publiserer og i de tilfellene vil Creative Commons å være å anse som «Lisensgiveren». Teksten i Creative Commons offentlige lisenser erklæres å være i det fri som beskrevet i CC0 Fristatus-erklæringen . Bortsett fra for det begrensede formål å indikere at materialet er delt under en Creative Commons offentlig lisens, eller som forøvrig tillatt av Creative Commons’ retningslinjer publisert på creativecommons.org/policies , tillater Creative Commons ikke bruk av varemerket «Creative Commons» eller noe annet varemerke eller logo tilhørende Creative Commons uten at det på forhånd foreligger skriftlig samtykke, inkludert, uten avgrensning, i forbindelse med uautoriserte endringer i noen av de offentlige lisensene eller i noen annen ordning, forståelse, eller avtale som angår bruk av lisensiert materiale. For å unngå tvil, dette avsnittet ikke en del av den offentlige lisensen.

Creative Commons kan bli kontaktet på creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.