Mergi la conținut

Atribuire-NeComercial-FărăDerivate 4.0 Internațional

CC BY-NC-ND 4.0

Cod juridic

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Corporația Creative Commons („Creative Commons") nu este o firmă de avocatură și nu oferă servicii juridice sau consultanță juridică. Partajarea licențelor publice Creative Commons nu creează o relație de tip avocat-client sau de alt tip. Creative Commons pune la dispoziție licențele sale și informațiile aferente ca atare. Creative Commons nu oferă nicio garanție cu privire la licențele sale, la niciun material licențiat conform termenilor și condițiilor sale sau la nicio informație legată de ele. Creative Commons își declină orice răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea acestora în cea mai mare măsură posibilă.

Utilizarea Licențelor Publice Creative Commons

Licențele Publice Creative Commons oferă un set standard de termeni și condiții pe care creatorii și alți titulari de drepturi îl pot utiliza pentru a partaja opere originale de autor și alte materiale care fac obiectul drepturilor de autor și al altor drepturi anumite specificate în licența publică de mai jos. Următoarele considerente sunt doar în scop informativ, nu sunt exhaustive și nu fac parte din licențele noastre.


Considerente pentru licențiatori

Licențele noastre publice sunt destinate utilizării de către persoanele autorizate să acorde permisiunea publică de a folosi materialele în moduri care sunt altfel restricționate de drepturile de autor și de alte drepturi anumite. Licențele noastre sunt irevocabile. Licențiatorii ar trebui să citească și să înțeleagă termenii și condițiile licenței pe care o aleg înainte de a o aplica. De asemenea, licențiatorii ar trebui să obțină toate drepturile necesare înainte de aplicarea licențelor noastre, astfel încât publicul să poată reutiliza materialele așa cum este preconizat. Licențiatorii ar trebui să marcheze în mod clar orice materiale care nu fac obiectul licenței. Acestea includ alte materiale cu licență CC sau materiale utilizate în temeiul unei excepții ori al unei limitări a drepturilor de autor. Mai multe considerente pentru licențiatori.


Considerente pentru public

Prin utilizarea uneia dintre licențele noastre publice, un licențiator acordă permisiunea publică de a utiliza materialul licențiat conform unor termeni și condiții specificate. Dacă permisiunea licențiatorului nu este necesară din vreun motiv anume – de exemplu, din cauza oricărei excepții sau limitări aplicabile a drepturilor de autor – atunci utilizarea respectivă nu este reglementată de licență. Licențele noastre acordă numai permisiuni în temeiul drepturilor de autor și al altor drepturi anumite pe care un licențiator are autoritatea de a le acorda. Utilizarea materialului licențiat poate fi totuși restricționată din alte motive, inclusiv din cauza faptului că alte persoane dețin drepturi de autor sau alte drepturi asupra materialului în cauză. Un licențiator poate formula cereri speciale, de exemplu poate solicita ca toate modificările să fie marcate sau descrise. Cu toate că nu este obligatoriu conform licențelor noastre, sunteți încurajat să respectați aceste cereri atunci când sunt rezonabile. Mai multe considerente pentru public.

About Creative Commons

Creative Commons nu este parte a licențelor sale publice. Cu toate acestea, Creative Commons poate opta să aplice una dintre licențele sale publice materialelor pe care le publică și, în cazurile respective, va fi considerată „Licențiatorul". Textul licențelor publice Creative Commons aparține domeniului public, în temeiul Licenței CC0 Dedicat Domeniului Public . Cu excepția scopului limitat de a indica faptul că materialul este partajat în temeiul unei licențe publice Creative Commons sau în alte moduri permise de politicile Creative Commons publicate la adresa creativecommons.org/policies , Creative Commons nu autorizează utilizarea mărcii „Creative Commons" sau a oricărei alte mărci ori a oricărui alt logo al Creative Commons fără acordul său scris prealabil, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, în legătură cu orice modificări neautorizate ale oricăreia dintre licențele sale publice sau cu orice alte aranjamente, înțelegeri sau acorduri privind utilizarea de material licențiat. Pentru a se evita orice îndoială, prezentul paragraf nu face parte din licențele publice.

Creative Commons poate fi contactată la adresa creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.