Skip to content

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 2.0 Frankrike

CC BY-NC-SA 2.0 FR

Deed

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: Deed - Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal

Du har lov til:

  1. Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format
  2. Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet
  3. Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene så lenge du respekterer disse lisensvilkårene.

På følgende vilkår:

  1. Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering , oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort . Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
  2. IkkeKommersiell — Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål .
  3. DelPåSammeVilkår — Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribuere dine bidrag under samme lisens som originalen.
  4. Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Notiser:

Du trenger ikke å rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt i det fri eller der bruken er tillatt av etter lånereglene i åndsverkloven eller annen gjeldende rett .

Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter , sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.