Joan edukira

Aitortu-LanEratorririkGabe 4.0 Nazioartekoa

CC BY-ND 4.0

Kode Legala

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation («Creative Commons») ez da abokatu-bulego bat, eta ez du zerbitzu juridikorik edo aholkularitza juridikorik eskaintzen. Creative Commons lizentzia publikoa banatzeagatik ez da abokatu-bezero harremanik edo bestelakorik sortzen. Creative Commons-ek «bere horretan» jartzen ditu eskuragarri bere lizentziak eta horiekin erlazionatutako informazioa. Creative Commons-ek ez du bermerik eskaintzen bere lizentziei, lizentzia horiekin emandako edozein materiali edo horiekin erlazionatutako informazioari dagokienez. Creative Commons-ek, ahal den neurrian, ez du erantzukizunik hartzen horiek erabiltzetik sor daitezkeen kalteen gainean.

Creative Commons Lizentzia Publikoen erabilera

Creative Commons lizentzia publikoek baldintza-sorta estandar bat eskaintzen dute sortzaileek eta bestelako eskubideen jabeek erabili ahal izan ditzaten gizartearekin partekatzeko, bai jatorrizko egile-lanak, bai egile-eskubideei edo lizentzia publikoan zehazten diren beste eskubide batzuei lotutako materialak. Ondorengo kontsiderazioak informazio moduan ematen dira; ez dira exhaustiboak, eta ez dira gure lizentzien zati.


Lizentzia-emaileentzako kontsiderazioak

Publikoari materiala erabiltzeko baimena emateko pentsatuta daude gure lizentzia publikoak, horretarako ahalmena dutenek jendeari baimena eman diezaioten bestela egile-eskubideei eta beste eskubide batzuei lotuta egongo litzatekeen materiala erabili ahal izateko. Gure lizentziak errebokaezinak dira. Lizentzia eman aurretik, lizentzia-emaileek arretaz irakurri eta ulertu behar dituzte aukeratu duten lizentziaren baldintzak. Era berean, behar diren eskubide guztiak bermatu behar dituzte gure lizentziak erabili aurretik, publikoak materiala aurreikusi bezala berrerabili ahal izan dezan. Argi eta garbi markatu behar dute lizentziaren barruan sartzen ez den materiala. Besteak beste, CC lizentziadun bestelako materiala, edo egile-eskubideen salbuespen edo mugekin erabilitako materiala. Lizentzia-emaileentzako kontsiderazio gehiago.


Publikoarentzako kontsiderazioak

Gure lizentzia publiko bat erabiltzen duenean, lizentzia-emaileak publikoari baimena ematen dio material lizentziatua erabil dezan zehaztutako baldintzetan. Lizentzia-emailearen baimena beharrezkoa ez bada, edozein arrazoi dela medio -adibidez, egile-eskubideen salbuespen edo mugaren bat aplikatzen delako-, erabilera hori ez da lizentziaren arabera erregulatuko. Gure lizentziek egile-eskubideei, edo lizentzia-emaileak eman ditzakeen beste eskubide batzuei, lotutako baimenak soilik ematen dituzte. Material lizentziatuaren erabilera beste arrazoi batzuk direla medio muga daiteke, besteak beste, beste pertsona batzuek materialaren gaineko egile-eskubideak edo beste eskubide batzuk dituztelako. Lizentzia-emaileek eskaera bereziak egin ditzakete, adibidez, aldaketa guztiak adierazteko edo deskribatzeko eskaera. Gure lizentziek horretara behartzen ez duten arren, eskaera horiek errespetatzea gomendatzen dizugu, zentzuzkoa den neurrian. Publikoarentzako kontsiderazio gehiago.

About Creative Commons

Creative Commons ez da bere lizentzia publikoen alderdietako bat. Hala ere, Creative Commons-ek erabaki dezake bere Lizentzia Publikoetako bat aplikatzea berak argitaratutako materialari eta, kasu horretan, «Lizentzia-emaile» izango da. Creative Commons lizentzia publikoen testua jabari publikorako jarri da CC0 Jabari Publikoaren Eskaintzaren arabera . Ez baldin bada, bakar-bakarrik, materiala Creative Commons lizentzia publikoarekin partekatzen dela edo Creative Commons-ek creativecommons.org/policies webgunean argitaratutako politiketan onartutako beste edozein modutan partekatzen dela adierazteko, Creative Commons-ek ez du baimenik ematen «Creative Commons» marka erabiltzeko edo Creative Commons-en bestelako marka edo logotiporik erabiltzeko, aldez aurreko idatzizko baimenik gabe, barne hartuz, besteak beste, bere lizentzia publikoetan -edo material lizentziatua erabiltzeko bestelako edozein akordio, adostasun edo hitzarmenetan- baimenik gabeko aldaketak egiteko. Zalantzarik gelditu ez dadin, paragrafo hau ez da lizentzia publikoaren barnean sartzen.

Creative Commons-ekin harremanetan jar daiteke creativecommons.org webgunean.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.