Hoppa över till innehåll

CC BY-ND 4.0 Licenstext

Erkännande-IngaBearbetningar 4.0 Internationell

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

Om licensen och Creative Commons

Creative Commons Corporation är inte en advokatbyrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller juridisk rådgivning. Spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett "advokat-klient"-förhållande eller annat förhållande. Creative Commons gör sina licenser och relaterad information tillgänglig på en "som-det-är" basis. Creative Commons ger inga garantier beträffande deras licenser, något annat material som licensieras under deras villkor, eller någon relaterad information. Creative Commons frånsäger sig i möjligaste mån allt ansvar för skador till följd av användningen.

Att använda Creative Commons Publika Licenser

Creative Commons publika licenser tillhandahåller en standarduppsättning villkor som skapare och andra rättighetsinnehavare kan använda för att dela originalverk och annat material som omfattas av upphovsrätt och vissa andra rättigheter som anges i den publika licensen nedan. Följande överväganden sker endast i informationssyfte, är inte uttömmande och utgör inte en del av våra licenser.


Överväganden för licensgivare

Våra publika licenser är avsedda att användas av dem som är behöriga att ge allmänheten tillstånd att använda materialet på ett sätt som annars begränsas av upphovsrätt och vissa andra rättigheter. Våra licenser är oåterkalleliga. Licensgivare bör läsa och förstå villkoren för licensen de väljer innan de tillämpar den. Licensgivare bör också förvärva alla nödvändiga rättigheter innan de tillämpar våra licenser, så att allmänheten kan återanvända materialet enligt förväntningarna. Licensgivare bör tydligt markera om något material inte omfattas av licensen. Detta inkluderar annat CC-licensierat material och material som används i enlighet med ett undantag eller inskränkning i upphovsrätten. Fler överväganden för licensgivare.


Överväganden för allmänheten

Genom att använda en av våra publika licenser, beviljar licensgivaren allmänheten tillstånd att använda det licensierade materialet utifrån angivna specificerade villkor. Om licensgivarens tillstånd av någon anledning inte behövs – till exempel, på grund av något tillämpligt undantag eller inskränkning i upphovsrätten – regleras inte denna användning av licensen. Våra licenser medger endast sådant tillstånd enligt upphovsrätt och vissa andra rättigheter som en licensgivare har behörighet att bevilja. Användning av det licensierade materialet kan fortfarande vara begränsat av andra skäl, inklusive om andra har upphovsrätt eller andra rättigheter till materialet. En licensgivare kan ange särskilda önskemål, som till exempel att be att alla förändringar ska markeras eller beskrivas. Även om det inte krävs för användningen av våra licenser, uppmanas du att respektera sådana önskemål inom rimlighetens gränser. Fler överväganden för allmänheten.

About Creative Commons

Creative Commons är inte part i sina publika licenser. Trots det kan Creative Commons välja att tillämpa en av sina publika licenser på material som organisationen ger ut och kommer i så fall att ses som "Licensgivaren". Med undantag för det begränsade syftet att visa att materialet delas under en Creative Commons Publik Licens eller på sätt som annars är tillåtet enligt Creative Commons policyer, som finns publicerade på creativecommons.org/policies , tillåter inte Creative Commons användningen av varumärket "Creative Commons" eller något annat varumärke eller logotyp för Creative Commons utan föregående skriftligt medgivande. Detta gäller bland annat, dock utan begränsning, i samband med varje obehörig modifiering av någon av organisationens publika licenser eller andra överenskommelser, uppgörelser eller avtal om användning av licensierat material. För undvikande av missförstånd: denna punkt utgör inte en del av de publika licenserna.

Creative Commons kan kontaktas på creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.