Skip to content

Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti

CC BY-SA 3.0 EE

Deed

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: Deed - Attribution-ShareAlike 4.0 International

Tohid:

  1. Jagada — kopeeri ja levita materjali edasi mille tahes vahendusel ja mis tahes vormis mis tahes eesmärgil, ka äriliselt.
  2. Kohandada — töötle, kujunda ümber ja arenda edasi mis tahes eesmärgil, ka äriliselt.
  3. Litsentsiandja ei saa neid vabadusi tagasi võtta, kui järgid litsentsi tingimusi.

Järgmistel tingimustel:

  1. Autorile viitamine — Pead materjali sobival viisil autorile omistama , tooma ära litsentsi lingi ja märkima ära, kas on tehtud muudatusi . Sobib, kui teed seda mõistlikul viisil, kuid seejuures ei tohi jääda muljet, et litsentsiandja tõstab esile sind või seda, et sina materjali kasutad.
  2. Jagamine samadel tingimustel — Kui töötled, kujundad ümber või arendad materjali edasi, siis pead oma töö levitamiseks kasutama sama litsentsi , mille all on algupärand.
  3. Lisapiirangute keeld — Sa ei tohi rakendada õiguslikke tingimusi ega tehnilisi kaitsemeetmeid , mis piiravad õiguslikult teistel litsentsis lubatu tegemist.

Märkused:

Sa ei pea täitma litsentsi tingimusi materjali teatud elementide suhtes, kui need elemendid on avalikus omandis või kui sobivat kasutust lubab kohaldatav erand või kitsendus .

Tagatisi ei anta. Litsents ei pruugi anda kõiki õigusi, mis on vajalikud, et kasutada materjali soovitud viisil. Näiteks muud õigused nagu reklaami-, andmekaitse- või isiklikud õigused võivad piirata kasutamist soovitud viisil.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.