Skip to content

Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen

CC BY-SA 4.0

Oikeudellinen teksti

Versio 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") ei ole asianajo- tai lakiasiaintoimisto, eikä se tarjoa oikeudellisia palveluja tai neuvoja. Creative Commonsin julkisten lisenssien levittäminen ei luo toimeksianto- eikä muutakaan suhdetta. Creative Commons tarjoaa lisenssinsä ja niihin liittyvät tiedot "sellaisena kuin ne ovat". Creative Commons ei anna mitään takuita liittyen lisensseihinsä tai niillä julkaistuihin aineistoihin taikka muihin liitännäisiin tietoihin eikä ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat niiden käytöstä, siinä määrin kuin laki tällaisen määräyksen sallii.

Creative Commonsin Julkisten Lisenssien käyttö

Creative Commonsin julkiset lisenssit tarjoavat vakioidut ehdot, joita teosten luojat ja muut oikeudenhaltijat voivat käyttää jakaakseen luomistyönsä itsenäisiä ja omaperäisiä tuloksia sekä muita tekijänoikeuden ja tiettyjen muiden alla olevassa julkisessa lisenssissä määriteltyjen oikeuksien alaisia sisältöjä ja aineistoja. Seuraavat huomiot on tarkoitettu vain tiedoksi, eivätkä ne ole tyhjentäviä eivätkä muodosta osaa lisensseistämme.


Huomioita lisenssinantajille

Julkiset lisenssimme on tarkoitettu sellaisten tahojen käyttöön, joilla on oikeus antaa yleisölle lupa käyttää aineistoa tavoilla, joita muuten rajoittaisivat tekijänoikeus ja tietyt muut oikeudet. Lisenssejämme ei voi peruuttaa. Lisenssinantajien tulisi lukea ja ymmärtää valitsemansa lisenssin ehdot ennen lisenssin käyttämistä. Lisenssinantajien tulisi myös hankkia kaikki tarvittavat oikeudet ennen lisenssiemme käyttöä, jotta yleisö voi käyttää aineistoa uudelleen odotetulla tavalla. Lisenssinantajien tulisi selvästi merkitä kaikki aineisto, jota lisenssi ei koske. Tällaiseen aineistoon kuuluu muilla CC-lisensseillä lisensoitu aineisto sekä aineisto, jota on käytetty tekijänoikeutta koskevan poikkeuksen tai rajoituksen nojalla. Lisää huomioita lisenssinantajille.


Huomioita yleisölle

Käyttäessään jotakin julkisista lisensseistämme lisenssinantaja antaa yleisölle luvan käyttää lisensoitua aineistoa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Jos lisenssinantajan lupa ei jostain syystä ole tarpeen – esimerkiksi siksi, että tekijänoikeuteen soveltuu jokin poikkeus tai rajoitus – lisenssi ei rajoita tällaista käyttöä. Lisensseillämme annetaan vain sellaiset tekijänoikeuden ja tiettyjen muiden oikeuksien alaiset luvat, jotka lisenssinantaja on oikeutettu antamaan. Lisensoidun aineiston käyttö voi edelleen olla rajoitettua muista syistä, esimerkiksi siksi, että jollakulla muulla on aineistoon tekijänoikeus tai muita oikeuksia. Lisenssinantaja voi esittää erityisiä pyyntöjä, esimerkiksi pyynnön merkitä tai kuvailla kaikki aineistoon tehdyt muutokset. Vaikka lisenssi ei sitä edellytä, kannustamme sinua kunnioittamaan näitä pyyntöjä silloin, kun se on kohtuullista. Lisää huomioita yleisölle.

About Creative Commons

Creative Commons ei ole julkisten lisenssiensä osapuoli. Siitä huolimatta Creative Commons voi päättää asettaa julkaisemaansa aineistoa saataville jollakin julkisista lisensseistään, jolloin tällaisissa tapauksissa sen katsotaan olevan "Lisenssinantaja". Creative Commonsin julkisten lisenssien teksti on asetettu vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) CC0 Public Domain -lausuman mukaisesti. Creative Commons ei salli ilman etukäteistä kirjallista suostumusta tavaramerkkinsä "Creative Commons" tai minkään muunkaan tavaramerkin taikka Creative Commons -logon käyttöä, mukaan lukien tapauksissa, joissa Creative Commonsin julkisia lisenssejä on luvatta muunneltu, tai liittyen mihin tahansa muihin järjestelyihin, yhteisymmärryksiin tai sopimuksiin, jotka koskevat lisensoidun materiaalin käyttöä. Edellisessä virkkeessä sanottu ei kuitenkaan koske niitä rajoitettuja tapauksia, joissa tarkoitus on ilmaista materiaalin olevan lisensoitu Creative Commonsin julkisella lisenssillä tai joissa käyttö on muutoin Creative Commonsin osoitteessa creativecommons.org/policies julkaisemien käytännesääntöjen sallimaa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä kappale ei ole osa Creative Commonsin julkisia lisenssejä.

Creative Commonsiin voi ottaa yhteyttä osoitteessa creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.