Перейти до змісту

CC BY-SA 4.0 Юридичний Текст

Із Зазначенням Авторства — Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна

Версія 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Creative Commons Corporation ("Creative Commons") не є юридичною фірмою і не надає юридичних послуг або юридичних консультацій. Розповсюдження публічних ліцензій Creative Commons не створює відносин юрист – клієнт або інших подібних відносин. Creative Commons надає доступ до ліцензії і пов’язаної інформації «як є». Creative Commons не надає гарантій пов’язаних з її ліцензіями, будь-якими матеріалами ліцензованими за їхніми умовами та правилами, або будь-якою пов’язаною інформацією. Creative Commons, наскільки це можливо, не буде нести будь-якої відповідальності за збитки, що виникли у зв’язку з їх використанням.

Використання Публічних Ліцензій Creative Commons

Публічні ліцензії Creative Commons пропонують стандартний набір умов та правил, котрі творці та інші правовласники можуть використовувати для поширення творів та інших матеріалів, що є об’єктами авторського і деяких інших прав, перелічених у публічній ліцензії нижче. Наступні застереження наведені виключно в інформаційних цілях, не є вичерпними, і не є частиною ліцензії.


Застереження для ліцензіарів

Наші публічні ліцензії призначені для використання особами, що мають право надавати публічні дозволи на використання матеріалів способами які в інших випадках обмежені авторським правом і деякими іншими правами. Наші ліцензії є безвідкличними. Ліцензіарам слід прочитати і зрозуміти умови та правила обраної ними ліцензії перед її застосуванням. Ліцензіарам також слід забезпечити наявність всіх необхідних прав перед застосуванням наших ліцензій з тим, щоб публіка могла використовувати матеріал як це очікується. Ліцензіарам слід чітко позначити будь-який матеріал, до якого ліцензія не застосовується. Це включає інші матеріали, ліцензовані на умовах ліцензій Creative Commons, або матеріали, що використовуються на підставі виключень і обмежень з авторського права. Більше застережень для ліцензіарів.


Застереження для публіки

Використовуючи одну з наших публічних ліцензій ліцензіар надає публічний дозвіл на використання ліцензованого матеріалу на визначених умовах та правилах. Якщо дозвіл ліцензіара з якихось причин не є необхідним, наприклад, через будь-які застосовні виключення чи обмеження авторського права, то таке використання не регулюватиметься ліцензією. Наші ліцензії надають дозволи відносно авторського права та інших прав, стосовно яких у ліцензіара є повноваження на надання таких дозволів. Використання ліцензованого матеріалу може бути обмежене з інших причин, в тому числі тому що інші особи мають авторське право чи інші права на матеріал. Ліцензіар може робити спеціальні запити, наприклад, просити виділяти або надавати опис всіх змін матеріалу. Хоча це і не вимагається нашими ліцензіями, виконання таких обґрунтованих запитів вітається. Більше застережень для публіки.

About Creative Commons

Creative Commons не є стороною її публічних ліцензій. Незважаючи на це, Creative Commons може вирішити застосувати одну з її публічних ліцензій до творів, які вона публікує, і в цьому випадку вона буде вважатися "Ліцензіаром". Текст публічних ліцензій Creative Commons переданий до суспільного надбання відповідно до Позначення Суспільного Надбання CC0 . За винятком, та обмежуючись, ціллю вказування на те, що твір ліцензується на умовах Публічної Ліцензії Creative Commons, або іншими дозволами, викладеними у політиках Creative Commons, опублікованих на creativecommons.org/policies , Creative Commons не дозволяє використовувати знак для товарів і послуг "Creative Commons", або будь-який інший знак для товарів і послуг або логотип Creative Commons без попередньої письмової згоди, включаючи, але не обмежуючись, у зв’язку з будь-якими недозволеними модифікаціями будь-яких її публічних ліцензій чи будь-якими іншими домовленостями, заявами чи угодами щодо ліцензованого матеріалу. Щоб уникнути непорозумінь – цей параграф не є частиною публічних ліцензій.

Із Creative Commons можна зконтактувати тут creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.