Creative Commons License Deed

Kreditering 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.

Du må frit:

  • Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre på materialet
  • til alle formål, også kommercielle.
  • Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, så længe du følger licensvilkårene.

Under følgende vilkår:

  • Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader.

Bemærkninger:

  • Når licensgiveren er en mellemstatslig organisation vil uenigheder blive afgjort ved hjælp af forhandling og arbitrering medmindre andet aftales.
  • Du behøver ikke efterleve licensen for elementer af materialet som er i public domain, eller hvor din anvendelse er tilladt som følge af en gældende undtagelse eller begrænsning.
  • Der gives ingen garantier. Licensen giver dig måske ikke alle de tilladelser, der er nødvendige for din ønskede anvendelse. F.eks. kan andre rettigheder såsom offentliggørende, privatlivs eller moralske rettigheder begrænse måden hvorpå du bruger materialet.