Mergi la conținut

Atribuire 3.0 România

CC BY 3.0 RO

Cod juridic

Version 3.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

Notice

This is an older version of this license. Compared to previous versions, the 4.0 versions of all CC licenses are more user-friendly and more internationally robust . If you are licensing your own work , we strongly recommend the use of the 4.0 license instead: Cod juridic - Atribuire 4.0 Internațional

About Creative Commons

Creative Commons nu este parte a licențelor sale publice. Cu toate acestea, Creative Commons poate opta să aplice una dintre licențele sale publice materialelor pe care le publică și, în cazurile respective, va fi considerată „Licențiatorul". Textul licențelor publice Creative Commons aparține domeniului public, în temeiul Licenței CC0 Dedicat Domeniului Public . Cu excepția scopului limitat de a indica faptul că materialul este partajat în temeiul unei licențe publice Creative Commons sau în alte moduri permise de politicile Creative Commons publicate la adresa creativecommons.org/policies , Creative Commons nu autorizează utilizarea mărcii „Creative Commons" sau a oricărei alte mărci ori a oricărui alt logo al Creative Commons fără acordul său scris prealabil, inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, în legătură cu orice modificări neautorizate ale oricăreia dintre licențele sale publice sau cu orice alte aranjamente, înțelegeri sau acorduri privind utilizarea de material licențiat. Pentru a se evita orice îndoială, prezentul paragraf nu face parte din licențele publice.

Creative Commons poate fi contactată la adresa creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.