Creative Commons License Deed

Copyright-Kun Dedikation* (baseret på lovgivning fra USA)
eller public domain-certificering

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Ansvarsfraskrivelse.

Creative Commons har udfaset dette juridiske instrument , og anbefaler ikke at det knyttes til værker.

Personen eller personerne som har associeret deres værk med dette dokument ("Dedikatoren" eller "Certificereren") (a) certificerer hermed, ud fra dennes bedste overbevisninger, at nævnte værk befinder sig i Public Domain i landet hvor værket er publiceret, eller (b) dedikerer hvilken som helst ophavsret dedikatorerne oppebærer i værk nævnt nedenfor ("Værket") til Public Domain. En certificerer dedikerer herudover enhver ophavsretslig interesse denne kunne have i dette værk og er af denne årsag beskrevet som "dedikator" nedenfor.

En certificerer har udført passende tiltag for at verificere den ophavsretsmæssige status af dette værk. Certificereren anerkender at hans velmenende anstrengelser muligvis ikke beskytter han mod ansvar såfremt det certificerede værk ikke er i Public Domain.

Dedikatoren tilfører denne dedikation til gavn for offentligheden generelt, og til tab for Dedikatorens arvinger og efterkommere. Dedikatorer ønsker at denne dedikation er en overlagt handling af opgivelse i al evighed af alle nuværende og fremtidige rettigheder under ophavsretten, uanset om de er optjente eller afhængige af andre, for dette værk. Dedikatoren forstår at sådan opgivelse af alle rettigheder inkluderer opgivelsen af alle rettigheder til at håndhæve (igennem en retsag eller på andre måder) disse ophavsretslige rettigheder til Værket.

Dedikatoren anerkender at Værket, når først det er placeret i Public Domain, frit må reproduceres, distribueres, transmitteres, anvendes, modificeres, bygges videre på eller på anden måde udnyttes af enhver til ethvert formål, kommercielt eller non-kommercielt og på enhver måde herunder via metoder som endnu ikke er opfundet eller forestillet.

værk
CC0 for Public Domain Dedication
Dette værktøj er baseret på lovgivning fra USA og er måske ikke anvendeligt i andre lande. For at dedikere værker til public domain anbefaler vi CC0.