Creative Commons License Deed

Prenošenje u javno dobro* (temeljeno na zakonu Sjedinjenih Američkih Država) ili Potvrda o javnom dobru

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Upozorenje.

Creative Commons je upokojio taj pravni instrument i ne preporuča da ga se koristi za djela.

Osoba ili osobe koje su svoje djelo vezale uz ovaj dokument (“Prenositelj” ili "Potvrditelj") ovime ili a) potvrđuje da je, prema njenom najboljem saznanju, ovdje naznačeno autorsko djelo prešlo u javna dobra one zemlje gdje je izvorno objavljeno ili b) prenosi autorsko pravo, koje prenositelj ima na autorsko djelo kako je niže određeno ("Djelo"), u javno dobro. Nadalje, potvrditelj prenosi u javno dobro sve interese koje bi mogao polagati na autorsko pravo u djelu i, za svrhe ove licence, on se u daljnjem tekstu uzima kao "Prenositelj".

Potvrditelj je poduzeo razumni napor da potvrdi status autorskog prava nad ovim djelom. Potvrditelj prihvaća da ga taj napor, poduzet u dobroj volji, ne štiti od odgovornosti ako djelo u potvrdi nije u javnoj domeni.

Prenositelj pristupa ovoj predaji u korist javnosti, a na uštrb Prenositeljevih nasljednika i pravnih sljednika. Prenositeljeva je namjera da ova predaja bude otvoren čin trajnog ustupanja svih sadašnjih i budućih prava na Djelo. Prenositelj prima na znanje da takvo ustupanje svih prava uključuje odricanje od svih prava na mjere provedbe (pravnom parnicom ili na neki drugi način) tih autorskih prava na djelo.

Prenositelj prihvaća da djelo, jednom kada se ono nađe u javnim dobrima, svatko može slobodno reproducirati, distrubirati, emitirati, koristiti, mijenjati, razvijati ili drukčije iskoristiti u bilo koju svrhu, komercijalnu ili nekomercijalnu, i na bilo koji način, uključujući i metodama koje još nisu izumljene ili zamišljene.

CC0 for Public Domain Dedication
Ovaj pravni instrument se temelji na pravnom sustavu Sjedinjenih Američkih Država i može ne se koristiti u drugim zemljama. Za prenošenje novih djela u javno dobro preporučamo CC0.