Creative Commons License Deed

Tikai autortiesību ziedošana * (balstīts uz ASV likumu)
vai Sabiedrības īpašuma sertifikācija

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Atrunas.

Creative Commons šo rīku vairs neatbalsta un neiesaka to izmantot darbos.

Persona vai personas, kam pieder ar šo dokumentu saistīts darbs ("ziedotājs" vai "sertificētājs") vai nu (a) apliecina, ka, cik viņam zināms, apzinātais autora darbs tajā valstī, kuras darbs ir publicēts, ir sabiedrības īpašums, vai (b) ir nolēmis veltīt, neatkarīgi no tā kādas autortiesību ziedotājam pieder, nodot autoru darbu kā tālāk minēts ("Darbs"), sabiedrības īpašumā. Vēl vairāk, sertificētājs tam visas piederošās autortiesības un tāpēc to var raksturot kā "ziedotāju", nolemj:

Sertificētājs ir veicis nepieciešamos soļus, lai pārbaudītu šī darba autortiesību statusu. Sertificētājs atzīst, ka viņa godprātīgie centieni neatbrīvo viņu no atbildības, ja patiesībā sertificētais darbs nav sabiedrības īpašums.

Ziedotājs velta šo darbu par labu kopējais sabiedrībai, un par sliktu ziedotāja mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem. Ziedotājs vēlas ar šo ziedojumu paziņot par atteikšanos no visām pašreizējām un turpmākām, neatkarīgi no piešķirtām vai iegūtām darba tiesībām, saskaņā ar autortiesību tiesību aktiem. Ziedotājs saprot, ka šāda atteikšanās no visām tiesībām ietver atteikšanos no tiesībām īstenot (ar tiesas prāvu vai kā citādi) šī darba autortiesības.

Ziedotājs atzīst, ka, tiklīdz darbs ir nodots sabiedrības īpašumā, to var brīvi reproducēt, izplatīt, pārsūtīt, lietot, izmainīt, veidot uz tā pamata, vai citādi izmantot ikviens, jebkādos nolūkos, komerciālos vai nekomerciālos, un jebkurā veidā, tostarp ar metodēs, kas vēl nav izgudrotas, vai paredzētas.

CC0 for Public Domain Dedication
Šis rīks ir balstīts uz ASV likumdošanu un var nebūt piemērojams citās jurisdikcijās. Lai nodotu jaunus darbus sabiedrības īpašumā, mēs rekomendējam izmantot CC0 licenci.