Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Posvetilo zgolj na podlagi avtorskega prava* (temelji na pravu ZDA)
ali Potrdilu o javni domeni

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Izjava o omejitvi odgovornosti.

Creative Commons jeupokojila to pravno orodje in ne priporoča, da ga uporabljate na delih.

Oseba ali osebe, ki so delo povezale s tem dokumentom (»Posvetitelj« ali »Potrjevalec«), s tem ali a) portjuje, da kolikor ji je znano, je identificirano avtorsko delo v javni domeni v državi, v kateri je izdano, ali b) s tem posveča javni domeni vse avtorske pravice, ki jih ima na spodaj identificiranem avtorskem delu (Delu). Poleg tega, potrjevalec tudi posveča vse avtorskopravne interese, ki jih bi jih lahko imel na povezanem delu, in je v ta namen spodaj nadaljnje opisan kot »posvojitelj«

Potrjevalec je z razumno skrbnostjo preveril avtorsko-pravno stanje tega dela. Potrjevalec se zaveda, da ga njegova dobra vera ne ščiti nujno pred odgovornostjo, v primeru, da delo, ki ga je potrdil, v resnici ni v javni domeni.

Posvetitelj opravlja to posvetitev v korist splošni javnosti in v škodo posvetiteljevim dedičem in naslednikom. Posvetiteljova namera je, da je ta posvetitev javno dejanje opustitve za vedno vseh sedanjih in kasneje pridobljenih avtorsko-pravnih pravic na Delu. Posvetitelj razume, da taka opustitev vseh pravic vključuje opustitev vseh pravic, da bi izvrševal (s tožbo ali drugače) avtorske pravice na Delu.

Posvetitelj priznava, da s tem ko je delo v javni domeni, lahko kdorkoli in za kakršenkoli komercialen ali nekomercialen namen Delo prosto reproducira, razširja, daje v najem, uporablja, predeluje, priobči javnosti, uporablja v tujih delih ali uporablja drugače in sicer na kakršenkoli način, vključno z metodami, ki še niso bile izumljene ali zasnovane.

CC0 for Public Domain Dedication
To orodje temelji na zakonodaji Združenih držav Amerike in ni nujno, da je uporabno tudi zunaj ZDA. Če želite posvetiti nova dela v javno domeno, predlagamo, da uporabite CC0.