Creative Commons Lisans Özeti

Sadece telif hakkının adanması* (Amerika Birleşik Devletleri hukukuna göre)
ya da Kamu Malı Sertifikasyonu

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Yasal Uyarı.

Creative Commons bu aracı iptal etmiştir ve eserlere uygulanmasını önermez.

Bu belgede ( "Adayan" veya "Sertifika veren") ile iş ilişkili olan kişi veya kişilerin burada ya (a) en iyi bilinebilen haliyle eserin yayınlandığı ülke sınırları içerisinde kamu malı olarak tanımlandığı, ya da (b) burada adayan kişi tüm hakları alttaki tanıma uygun olacak şekilde Kamu Malı olarak ("Eser") kabul etmiştir. Sertifika veren buna ek olarak eserle ilgili olabilecek herhangi bir telif hakkını da adayan kişidir. Bu amaçla aşağıda "adayan" olarak tarif edilir.

Sertifika veren bu eserin telif durumunu doğrulamak için makul adımlar atmıştır. Sertifika veren bu çabasının eser aslında Kamu Malı değilse sorumluluklarını bertaraf etmeyeceğini kabul eder.

Adayan bu davranışı ile kamu yararını göz önünde bulunduruken; mirasçıları ve haleflerinin aleyhine hareket eder. Adayan bu hareket ile eserinin kazanılmış ya da şarta bağlı olmadığını, telif hakları kapsamında tüm mevcut ve gelecekteki haklarının ebediyen bırakılabileceğini aleni olarak beyan etmiş olur. Adayan tüm haklardan bu şekilde feragat edince telif haklarıyla beraber hukuki (dava yoluyla veya başka bir şekilde sahip olacağı) haklardan da feragat ettiğinin bilincindedir.

Adayan bir kez Kamu Malı olarak tanımlanan eserin; her hangi bir kişi tarafından her hangi bir sebeple, ticari ya da ticari olmayan yollarla serbestçe çoğlatabileceğini, dağıtabileceğini, aktarabileceğini, kullanabileceğini, düzenleyebileceğini, üzerine çalışabileceğini, ve bu yöntemlere henüz bulunmamış olanların da eklenebileceğini kabul eder.

CC0 for Public Domain Dedication
Bu araç Amerika Birleşik Devletleri hukuk kanunlarını temel alarak hazırlanmıştır ve başka yeki alanlarında geçerli olmayabilir. Yeni eserleri Kamu Malı olarak adamak için, CC0yi öneriyoruz.