Creative Commons License Deed

نمونه گیری به علاوه 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. سلب مسئولیت.

کرتیوکامنز این ابزار قانونی را بازنشسته کرده‌است و پیشنهاد نمی دهد که آن را برای آثار استفاده کنید.

شما آزادید تا:

  • برای نمونه، ترکیب یا انتقال خلاقانهٔ این آثار برای مقاصد تجاری و غیر تجاری.
  • نمایش و نشر کپی‌ها و اجرای همه اثر برای مقاصد غیرتجاری (مثلاً اشتراک‌گذاری فایل یا رسانه‌های اینرنتی غیرتجاری)

مطابق با شرایط زیر:

  • شما باید این اثر را به شیوه‌ای که توسط پدیدآورنده یا پروانه‌دهنده مشخص شده است ارجاع دهید (اما نه به شکلی که نشان دهد آن‌ها از شما یا استفاده‌تان از اثر حمایت می‌کنند).
  • شما نباید از این اثر برای تبلیغ یا ترویج چیزی استفاده کنید مگر اثری که بر پایه این اثر ساخته‌ا‌ید.
  • برای هر استفاده مجدد یا نشر شما باید برای دیگران مجوز این اثر را شخص کنید. بهترین روش برای این کار پیوند دادن به این صفحه است.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • شرایط استفادهٔ منصفانه یاحقوق استفاده منصفانه یا محدودیت‌های حق‌تکثیر دیگر;
    • اشخاص می‌توانند حقوقی دیگر یا در اثرشان یا در چگونگی استفاده از آن اثر، مانند حقوق تبلیغات یا حریم خصوصی داشته باشند.