Creative Commons afnotaleyfisupplýsingar

Smölun plús 1.0

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license. Fyrirvarar.

Creative Commons hefur hætt notkun þessa lagatóls og mælir ekki með því að það sé notað á verk.

Þér er heimilt:

  • Til þess að smala (sampling) úr þessu verki, blanda því í heild eða hluta við annað, eða að umbreyta því á annan hátt hvort sem það er gert í ágóðaskyni eða ekki.
  • Til þess að flytja, sýna eða dreifa eintökum af þessu verki í heild sinni án þess að það sé í atvinnuskyni (t.d. skráardeiling eða vefútsending sem ekki er í atvinnuskyni).

Samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

  • Þú verður að vísa til uppruna verksins á þann hátt sem leyfisveitandi eða höfundur tilgreinir (en þó ekki á neinn hátt sem gefur í skyn að þeir hafi samþykkt sérstaklega þig eða þína notkun á verki þeirra).
  • Þú mátt ekki nota þetta verk til þess að auglýsa eða kynna nokkuð annað en þín verk sem afleidd eru af þessu.
  • Til þess að mega endurnota þetta verk þá verður þú að láta skilmála afnotaleyfisins koma skýrt fram. Best er að gera það með tengli á þessa vefsíðu.
  • In no way are any of the following rights affected by the above:
    • Réttur þinn til sanngjarnrar notkunar, eða annars konar takmarkanir eða undantekningar á höfundarétti;
    • Réttindi sem aðrir kunna að hafa annað hvort í verkinu sjálfu eða hvernig það er notað, t.d. persónuleikaréttindi eða friðhelgi einkalífs.