Naar de inhoud springen

CC SAMPLING+ 1.0 Akte

Sampling Plus 1.0 Unported

Let op

2011-09-12: Deze licentie is verouderd . Creative Commons raadt het gebruik van deze licentie niet aan.

Je bent vrij om:

  1. Het werk, voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden, samplen of op een andere creatieve manier bewerken.
  2. Kopieën van het hele werk zonder commercieel oogmerk verspreiden, tonen, op- of uitvoeren (bijvoorbeeld door file-sharing of niet-commerciële webcasting).
  3. De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

  1. Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden , een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is . Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  2. Je mag dit werk niet gebruiken voor advertenties voor of de promotie van iets anders dan werk voortkomend uit dit werk.
  3. Bij hergebruik of verspreiding dien je de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
  4. Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.

Let op:

Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.

Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

Creative Commons is de non-profitorganisatie achter de open licenties en andere juridische tools waarmee makers hun werk kunnen delen. Onze juridische tools zijn gratis te gebruiken.