Creative Commons License Deed

Tanda Domain Awam 1.0

Tiada Hak cipta

  • Karya ini telah dikenal pasti bebas daripada sekatan-sekatan di bawah undang-undang hak cipta, termasuk hak-hak yang berkaitan dan seumpamanya.


    Anda boleh menyalin, mengubah suai, mengedar dan mengguna karya tersebut, tanpa perlu meminta kebenaran sekalipun untuk tujuan komersial. Lihat maklumat lain di bawah.


Maklumat lain

  • Karya mungkin bukan bebas dari pembatasan hak cipta dikenali dalam semua bidang kuasa.
  • Persons may have other rights in or related to the work, such as patent or trademark rights, and others may have rights in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  • Di dalam sesetengah bidang kuasa hak moral seseorang pengarang mungkin berterusan melampaui terma hak cipta. Hak-hak ini mungkin termasuk hak yang dikenal pasti sebagai pengarang dan hak untuk membantah kepada layanan yang penghina.
  • Melainkan jika dinyatakan sebaliknya, seseorang yang mengenal pasti sesebuah karya tidak memberi jaminan terhadap karya tersebut, dan mengecualikan liabiliti untuk semua kegunaan karya, setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang dikenakan.
  • Bila mengunakan atau memetik karya, anda tidak perlu mengimplikasikan pengendorsan dari pengarang atau seseorang yang mengenal pasti karya tersebut.
Penolakan Liabiliti
Penolakan Liabiliti

Penandaan Domain Awam bukan sebuah instrumen undang-undang.

Creative Commons juga bukan sebuah firma guaman dan tidak menawarkan khidmat nasihat perundangan. Pengedaran, pameran, atau pemautan ke Penandaan Domain Awam ini tidak mewujudkan hubungan peguam cara dan anak guam.

Creative Commons tidak mengesahkan status hak cipta apa-apa karya yang menggunakan tanda ini. CC tidak memberi sebarang jaminan mengenai sebarang karya atau status hakcipta di mana-mana bidang kuasa, dan menolak sebarang liabiliti untuk semua penggunaan mana-mana karya.