Povzetek Creative Commons license (License Deed)

Oznaka javne domene 1.0

Brez avtorskih pravic

  • To delo je bilo identificirano kot prosto znanih omejitev avtorskih ter sorodnih pravic.


    Lahko kopirate, spreminjate, razširjate in izvajate delo, tudi v komercialne namene, brez prošnje za dovoljenje. Glejte za Ostale informacije spodaj.


Ostale podrobnosti

  • Delo morda ni prosto vseh znanih avtorsko-pravnih omejitev v vseh jurisdikcijah.
  • Osebe lahko imajo druge pravice na delu ali v povezavi z delom, na primer, patente ali blagovne znamke. Drugi imajo lahko pravice kako se delo sme uporabljati, na primer osebnostne pravice ali pravice zasebnosti.
  • V nekaterih jurisdikcijah lahko moralne pravice avtorja trajajo dlje kot materialne avtorske pravice. Med drugim to lahko vključuje pravico biti priznan kot avtor in pravico do ugovora zaradi zlorabe dela.
  • V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, oseba, ki je identificirala delo, ne daje nikakršnih jamstev glede dela, in uporabnikom dela ne odgovarja za nikakršno škodo, razen v primerih, ko izključitev odgovornosti ni dopustna po zakonu.
  • Ko uporabljate ali navajate delo, ne smete implicirati podpore avtorja ali osebe, ki je delo identificirala.
Izjava o omejitvi odgovornosti
Izjava o omejitvi odgovornosti

Oznaka javne domene ni pravno orodje

Creative Commons ni odvetniška pisarna in ne ponuja pravnih storitev ali nasvetov. Razširjanje, priobčitev javnosti ali povezovanje na to Oznako javne domene ne ustvarja razmerja odvetnik – stranka.

Creative Commons ni preveril avtorsko-pravni status nobenega dela, ki je bil označen s to oznako. CC ne daje nikakršnih jamstev glede nobenega dela ali avtorsko-pravnega statusa le-tega v nobeni jurisdikciji in ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi kakršnekoli uporabe kateregakoli dela.