Skip to content

CC0 1.0 Deed

CC0 1.0 Yleismaailmallinen

Ei tekijänoikeutta

  1. Henkilö, joka on yhdistänyt CC0:n teokseen tai viitannut siihen teoksessa, on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien.
  2. Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. Ks. alla Lisätietoja .

Lisätietoja

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Ellei nimenomaisesti ole muuta ilmoitettu, teoksen tähän lausumaan yhdistänyt tai teoksessaan siihen viitannut henkilö ei anna mitään takuita teokseen liittyen eikä ota minkäänlaista vastuuta teoksen käytöstä siinä määrin kuin soveltuva lainsäädäntö tällaisen määräyksen sallii.
  3. Teosta käytettäessä tai siihen viitattaessa ei pidä antaa ymmärtää, että teoksen tekijä tai sen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luovuttanut taho tukisi tai suosittelisi teoksen käyttäjää tai tämän toimintaa.

Notice

Tämä tiivistelmä ei ole oikeudellinen asiakirja, vaan ainoastaan helppokäyttöinen apumateriaali CC0:n oikeudellisen tekstin ymmärtämiseksi ja helppolukuinen tiivistelmä sen keskeisestä sisällöstä. Se on eräänlainen CC0:n oikeudellisen tekstin helppo käyttöliittymä. Tällä tiivistelmällä ei ole oikeudellista merkitystä, eikä sen sisältö kuulu CC0:aan.

Creative Commons ei ole asianajo- tai lakiasiaintoimisto, eikä se tarjoa oikeudellisia palveluita. Tämän asiakirjan jakamisesta, esittämisestä tai siihen linkittämisestä ei synny asiakas- tai toimeksiantosuhdetta.

Creative Commons ei ole varmentanut niiden teosten tekijänoikeudellista asemaa, joihin CC0:aa on sovellettu. CC ei anna teoksia tai niiden tekijänoikeuksia koskevia, minkään oikeusjärjestelmän mukaisia takuita eikä ota mitään vastuuta minkäänlaisesta teosten käytöstä.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.