Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
Dedikasi Domain Awam

Penolakan Liabiliti
Surat Ikatan Commons bukan sesebuah instrumen undang-undang. Ia hanya sebagai sebuah rujukan yang senang untuk memahami Kod Undang-undang CC0, sesebuah eksprasi mudah-dibaca manusia daripada beberapa terma-terma utama. Anggapkannya sebagai antara muka mesra pengguna kepada Kod Undang-undang CC0. Surat ikatan ini tidak mengandungi nilai undang-undang, dan kandungannya tidak muncul di dalam CC0.

Creative Commons bukan sebuah firma guaman dan tidak menawarkan perkhidmatan undang-undang. Pengedaran, pameran atau hubungan kepada Surat Ikatan Commons ini tidak mewujudkan hubungan peguamcara dan anakguam.

Creative Commons tidak mengesahkan status hakmilik mana-mana karya yang telah diserapkan pada CC0. CC tidak memberi sebarang jaminan mengenai sebarang karya atau status hakcipta di mana-mana bidang kuasa, dan menolak sebarang liabiliti untuk semua penggunaan mana-mana karya.

Ini adalah ringkasan mudah-dibaca manusia mengenai Kod Undang-undang (sila baca teks sepenuhnya). Penolakan Liabiliti

Tiada Hak cipta

  • Orang yang mengaitkan sesebuah karya bersama surat ikatan ini telah mendedikasikarya untuk domain awam dengan mengetepikan kesemua hak-haknya kepada karya antarabangsa di bawah undang-undang hakcipta, termasuk semua hak-hak yang berkaitan dan berjiran, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

    Anda boleh menyalin, mengubah, mengedar dan mempersembahkan karya, walaupun untuk tujuan komersial, semua tanpa meminta kebenaran. Lihat Maklumat Laindi bawah.


Hak lain

Penggunaan sesebuah karya yang dikenali bebas daripada sekatan-sekatan hak cipta sebaliknya mungkin ia hanyalah terlaras atau terhad. Karya tersebut atau penggunaannya adalah tertakluk kepada undang-undang perlindungan data peribadi, publisiti, imej, atau hak-hak privasi yang membolehkan seseorang itu mengawal penggunaan bagaimana suara, imej dan sebagainya milik mereka, atau sekatan-sekatan lain atau pembatasan-pembatasan di bawah undang-undang yang diguna pakai.

Pelajari lebih lanjut.

Sokongan

Dalam sesetengah bidang kuasa, melibatkan seseorang pengarang, penerbit atau sesiapa sahaja dengan salahnya untuk menyokong anda dalam penggunaan sesebuah karya adalah menyalahi undang-undang.

Pelajari lebih lanjut.

Petikan

Salin dan tampal HTML yang disediakan ke dalam halaman web anda untuk mudah memetik karya ini.

Pelajari lebih lanjut

Siapa mengesah dan perakui?

Pengesah ialah orang yang telah menyerahkan hak-hak karya ke serata dunia dengan menggunakan CC0, setakat yang boleh dibenarkan oleh undang-undang. Dia mungkin pencipta asal karya tersebut atau seseorang yang memegang hak cipta atau sebagainya atau hak-hak yang terhampir berkenaan karya tersebut.