Preskoči na vsebino

CC BY 4.0 Pravna koda

Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna

Version 4.0 • See the errata page for any corrections and the date of change

About the license and Creative Commons

Korporacija Creative Commons (Creative Commons Corporation, "Creative Commons") ni odvetniška pisarna in ne ponuja pravnih storitev ali pravnih nasvetov. Razširjanje licenc Creative Commons ne ustvarja razmerja odvetnik-stranka ali kakšnega drugega razmerja. Creative Commons daje svoje licence in informacije o njih na razpolago "take kot so". Creative Commons ne daje nobenih jamstev glede svojih licenc, glede vsebin, ki so licencirane pod splošnimi pogoji licenc, in z njimi povezanih informacij. Odgovornost Creative Commons za škodo, ki bi izhajala iz uporabe licenc, je izključena, kolikor je to zakonsko mogoče.

Uporaba Creative Commons licenc

Creative Commons licence vsebujejo splošne pogoje, pod katerimi lahko ustvarjalci in drugi imetniki pravic delijo izvirna avtorska dela in druge predmete varstva avtorskih in določenih drugih pravic, kot so opredeljene v spodnji licenci. Sledeča pojasnila so namenjena zgolj informiranju, niso izčrpna in niso del licenc.


Pojasnila za dajalce licence

Licence so namenjene tistim, ki so pooblaščeni za dajanje dovoljenj javnosti za uporabo vsebin na načine, ki so drugače omejeni z avtorsko pravico in določenimi drugimi pravicami. Licence so nepreklicne. Dajalci licence naj preberejo ter razumejo pogoje licence, ki jo izberejo, preden jo uporabijo. Dajalci licence naj si tudi zagotovijo vse potrebne pravice, preden uporabijo licence, tako da lahko uporabniki uporabljajo vsebine na pričakovan način. Dajalci licence naj jasno označijo vse vsebine, ki niso predmet izbrane licence. To vključuje vsebine, ki so na voljo pod drugo CC-licenco, ali vsebine, ki so uporabljene na podlagi izjem ali omejitev avtorske pravice. Več pojasnil za dajalce licence.


Pojasnila za javnost

Z uporabo licenc daje dajalec licence javno dovoljenje za uporabo licencirane vsebine pod določenimi pogoji. Če dovoljenje dajalca licence zaradi kateregakoli razloga ni potrebno – npr. zaradi možnosti uporabe vsebine na podlagi izjeme ali omejitve avtorske pravice – potem licenca ne ureja tovrstne uporabe. Licence dajejo zgolj dovoljenja, ki jih dajalec licence v skladu z avtorskimi in določenimi drugimi pravicami, lahko podeli. Uporaba licenciranih vsebin je lahko še vedno omejena zaradi drugih razlogov, tudi zaradi tega, ker imajo druge osebe avtorske ali druge pravice na teh vsebinah. Dajalec licence lahko postavi posebne zahteve, npr. prosi, da se vse spremembe označijo ali opišejo. Čeprav licence tega ne določajo, vas spodbujamo k spoštovanju teh zahtev, kadar je to razumno mogoče. Več pojasnil za javnost.

About Creative Commons

Creative Commons ni stranka te Licence. Kljub temu se lahko Creative Commons odloči uporabiti eno izmed svojih licenc za vsebine, ki jih objavi, in v takem primeru postane stranka te Licence – Dajalec licence. Besedilo Creative Commons licenc je v javni domeni v skladu s CC0 Public Domain Dedication . Razen za namene obveščanja javnosti, da je delo licencirano pod pogoji Creative Commons licence, ali če je to v skladu s splošnimi pogoji Creative Commons, ki se nahajajo na spletni strani creativecommons.org/policies , Creative Commons ne dovoljuje uporabe varovanega znaka "Creative Commons" ali kateregakoli varovanega znaka ali logotipa Creative Commons brez vnaprejšnjega pisnega soglasja Creative Commons, kar velja tudi za morebitne nedovoljene spremembe katerekoli Creative Commons licence ali drugih dogovorov ali sporazumov glede uporabe licenciranih vsebin. V izogib dvomu ta odstavek ni del licenc.

Creative Commons najdete na creativecommons.org .

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.