Μεταβείτε στο περιεχόμενο

CC0 1.0 Deed

CC0 1.0 Παγκόσμια

Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα

  1. Το άτομο που συσχέτισε ένα έργο με αυτό το περιληπτικό σημείωμα άδειας έχει διεθέσει το έργο ως κοινό κτήμα αποποιούμενο όλα τα δικαιώματά του/της επί του έργου για όλο τον κόσμο σύμφωνα με το νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών ή συγγενικών δικαιωμάτων του/της επί του έργου στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο.
  2. Μπορείς να αντιγράφεις, διανέμεις, και παρουσιάζεις το έργο ακόμη και αν πρόκειται για εμπορικές χρήσεις, χωρίς να λαμβάνεις άδεια. Βλέπε περαιτέρω πληροφόρηση παρακάτω.

Άλλες πληροφορίες

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Εκτός αν άλλως έχει ρητά διατυπωθεί, το πρόσωπο που συσχέτισε ένα έργο με αυτό το συμφωνητικό δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση σχετικά με το έργο, και αποποιείται νομική ευθύνη για όλες τις χρήσεις του έργου, στον υπέρτατο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από εφαρμοστέο νόμο.
  3. Όταν κάνεις χρήση του έργου ή παραπέμπεις σε αυτό, δεν πρέπει να υπαινίσσεσαι ότι φέρει έγκριση από τον συγγραφέα ή το πρόσωπο που αναγνώρισε το έργο.

Notice

Το Περιληπτικό Μέρος της άδειας δεν είναι ένα νομικό εργαλείο. Είναι απλά μία χρήσιμη αναφορά για την κατανόηση του Νομικού Μέρους της άδειας CC0, είναι μία ανθρωπίνως εύληπτη έκφραση ορισμένων από τους όρους--κλειδιά της άδειας αυτής. Σκεφτείτε το σαν μία φιλική προς τον χρήστη παρουσίαση του περιεχομένου του Νομικού Μέρους της άδειας CC0 που ακολουθεί. Αυτό το Περιληπτικό Μέρος από μόνο του δεν έχει νομική αξία και τα περιεχόμενα του δεν εμφανίζονται στο περιεχόμενο της άδειας CC0.

Ο οργανισμός Creative Commons δεν είναι εταιρία δικηγόρων και δεν παρέχει νομικές υπηρεσίες. Η διανομή, παρουσίαση στο κοινό, ή σύνδεση σε αυτό το Περιληπτικό Σημείωμα της άδειας δεν δημιουργεί μία σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Ο οργανισμός Creative Commons δεν έχει επιβεβαιώσει το status περί την πνευματική ιδιοκτησία σε οποιοδήποτε έργο έχει υπαχθεί στην άδεια CC0. Ο οργανισμός Creative Commons δεν παρέχει καμία εγγύηση για οποιοδήποτε έργο ή για το καθεστώς πνευματικής του ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, και αποποιείται κάθε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε έργου.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.