Creative Commons License Deed

cc pd CC0 1.0 Univerzalno (CC0 1.0)
Prenošenje u javno dobro

Upozorenje

Commons Deed nije pravni dokument. On je samo praktična referenca za razumijevanje Pravnog teksta licence CC0 - svima razumljiv iskaz njegovih ključnih pojmova. Možete ga smatrati pojednostavljenim objašnjenjem Pravnog teksta koji se nalazi u pozadini. Sam Commons Deed nema pravni značaj i njegov se sadržaj ne pojavljuje u CC0.

Creative Commons nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge. Distribuiranje Commons Deeda, njegovo prikazivanje ili postavljanje linka na njega ne konstituira odnos pravnog zastupanja.

Creative Commons ne provjerava autorskopravni status bilo kojeg djela koji se stavlja pod CC0. CC ne daje nikakva jamstva u pogledu djela ili njegovog autorskopravnog statusa u bilo kojem pravnom sustavu i odriče se svake odgovornosti vezane uz bilo kakvo korištenje djela.

Nema autorskih ni srodnih prava

  • Osoba koja je uz djelo vezala ovaj dokument prenijela je djelo u javno dobro ustupivši globalno sva svoja prava na djelo određena zakonom o autorskom i srodnim pravima - u mjeri u kojoj to zakon dopušta.

    Slobodno smijete umnažati, prerađivati i izvoditi djelo, pa i u komercijalne svrhe, a da ne morate tražiti dopuštenje. Vidi niže pod Druge informacije.


Druge informacije

  • CC0 ni na koji način ne utječe na patentno pravo ili pravo zaštičene marke, niti na prava koja druge osobe imaju u djelu i kako će se djelo koristiti, kao što su pravo nad objavljivanjem osobne fotografije ili pravo privatnosti.
  • Osim ako izričito nije drukčije navedeno, osoba koja je uz djelo stavila ovaj dokument ne daje nikakva jamstva u pogledu djela i odriče se svake odgovornosti za svako korištenje djela - u najvećoj mjeri u kojoj to dopušta mjerodavni zakon.
  • Kada koristite ili navodite djelo, ne biste trebali implicirati da Vas autor ili potvrditelj izravno podržavaju.
Druga prava

Korištenje djela koje nije pod zaštitom autorskog ili srodnih prava može biti regulirano ili ograničeno drugim odredbama. Djelo ili njegovo korištenje može biti predmetom zaštite zakona o osobnim podacima, prava nad objavljivanjem osobne fotografije, pravima lika ili pravima privatnosti koje osobama daju kontrolu nad korištenjem njihovog glasa, slike ili lika, kao što može biti predmetom i drugih zakonskih ograničenja.

Saznajte više.

Izravna podrška

U nekim pravnim sustavima neistinito tvrditi da autor, izdavač ili netko drugi izravno podržava Vaše korištenje djela može biti nezakonito.

Saznajte više.

Navođenje djela

Kako biste mogli lako navesti ovo djelo, kopirajte ponuđeni HTML kod i unesite ga na Vašu internetsku stranicu.

Saznajte više

Tko je potvrditelj?

Potvrditelj je osoba koja se odrekla globalno prava na djelo koristeći CC0 u mjeri u kojoj to zakon dopušta. Riječ je o izvornom autoru djela ili nekoj drugoj osobi koja je možda imala neko autorsko ili srodna prava u djelu.