Creative Commons Pravni tekst licence

CC0 1.0 Univerzalno

Službeni prijevodi ovog pravnog instrumenta dostupni su na drugim jezicima.
PRAVNI SUBJEKT CREATIVE COMMONS NIJE ODVJETNIČKI URED I NE PRUŽA PRAVNE USLUGE ILI SAVJETE. STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE OVOG DOKUMENTA NE ZASNIVA SE ODNOS PRAVNOG ZASTUPANJA. CREATIVE COMMONS OVE INFORMACIJE STAVLJA NA RASPOLAGANJE „KAKVE JESU”. CREATIVE COMMONS NE DAJE NIKAKVA JAMSTVA U POGLEDU UPOTREBE OVOG DOKUMENTA ILI OVDJE NAVEDENIH INFORMACIJA ILI DJELA I NE PRIZNAJE ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU UPORABOM OVOG DOKUMENTA ILI OVDJE NAVEDENIH INFORMACIJA ILI DJELA.

Izjava o svrsi

Zakoni u većini jurisdikcija diljem svijeta stvaratelju i naknadnim nositeljima prava (svaki od njih je „nositelj prava”) automatski dodjeljuju isključivo Autorsko pravo i povezana prava (definirano u nastavku) na izvorno autorsko djelo i/ili bazu podataka (svako od njih je „Djelo”).

Neki nositelji prava žele se trajno odreći tih prava na Djelo u svrhu uvrštavanja u zajednička dobra kreativnih, kulturnih i znanstvenih djela („Zajednička dobra”) koja javnost može pouzdano i bez bojazni od naknadnih zahtjeva zbog povrede prava nadograditi, izmijeniti, uvrstiti u druga djela, ponovno upotrijebiti i dalje distribuirati što slobodnije u bilo kojem obliku i u bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, u komercijalne svrhe. Ti nositelji prava mogu doprinijeti Zajedničkim dobrima radi promicanja ideala slobodne kulture i daljnje izrade kreativnih, kulturnih i znanstvenih djela, ili kako bi stekli ugled ili poboljšali distribuciju svojeg Djela, djelomično zahvaljujući uporabi i naporima drugih osoba.

Za te i/ili druge svrhe i motivacije te bez očekivanja dodatne protučinidbe ili naknade, osoba koja povezuje CC0 s Djelom („Potvrditelj”), ako je nositelj Autorskog prava i povezanih prava na Djelo, dobrovoljno odlučuje primjenjivati CC0 na Djelo te javno distribuirati Djelo u skladu s uvjetima CC0, poznavajući svoje Autorsko pravo i povezana prava na Djelo te značenje i predviđeni pravni učinak CC0 na ta prava.

1. Autorsko pravo i povezana prava. Djelo stavljeno na raspolaganje pod uvjetima CC0 možda je zaštićeno autorskim pravom i povezanim ili srodnim pravima („Autorsko pravo i povezana prava”). Autorsko pravo i povezana prava uključuju, ali nisu ograničena:

 1. na pravo na reproduciranje, prilagodbu, distribuciju, izvođenje, prikazivanje, priopćavanje i prevođenje Djela;
 2. na moralna prava koja su zadržali izvorni autori i/ili izvođači;
 3. na prava na publicitet i privatnost koja se odnose na sliku ili prikaz osobe u Djelu;
 4. na prava koja štite od nelojalne konkurencije u pogledu Djela, podložno ograničenjima iz članka 4. stavka (a) u nastavku;
 5. na prava koja štite izvlačenje, diseminiranje, uporabu i ponovnu uporabu podataka iz Djela;
 6. na prava proizvođača baza podataka (poput onih koja proizlaze iz Direktive 96/9/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka te u okviru bilo koje provedbe te direktive na nacionalnoj razini, uključujući svaku izmijenjenu ili novu verziju takve direktive); i
 7. na ostala slična, istovjetna ili odgovarajuća prava diljem svijeta na temelju mjerodavnog prava ili međunarodnog ugovora te svake provedbe na nacionalnoj razini.

2. Odricanje od prava. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, ali ne u suprotnosti s njim, Potvrditelj se otvoreno, u cijelosti, trajno, neopozivo i bezuvjetno odriče, napušta i ustupa svoje Autorsko i povezana prava, te sve povezane zahtjeve i temelje za postupanje, bez obzira na to jesu li poznati ili nepoznati (uključujući postojeće i buduće zahtjeve i temelje za postupanje), na Djelo (i) u cijelom svijetu, (ii) na maksimalno razdoblje predviđeno mjerodavnim pravom ili međunarodnim ugovorom (uključujući buduća produljenja), (iii) na bilo kojem postojećem ili budućem mediju i u bilo kojem broju primjeraka i (iv) za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, u komercijalne, reklamne ili promidžbene svrhe („Odricanje od prava”). Potvrditelj se odriče prava (Odricanje od prava) u korist svakog pojedinca te na štetu svojih nasljednika i pravnih sljednika s namjerom da takvo Odricanje od prava ne bude predmetom opoziva, poništenja, ukidanja, otkazivanja ni ikakve druge pravne ili pravične mjere kojom bi se narušilo neometano uživanje javnosti u Djelu kako je predviđeno Izjavom o svrsi Potvrditelja.

3. Rezervna javna licencija. Ako se bilo koji dio Odricanja od prava iz bilo kojeg razloga proglasi pravno nevaljanim ili bez pravnog učinka prema mjerodavnom pravu, Odricanje se mora očuvati u najvećoj dopuštenoj mjeri uzimajući u obzir izričitu Izjavu o svrsi Potvrditelja. Osim toga, u mjeri u kojoj je Odricanje od prava proglašeno nevaljanim ili bez pravnog učinka, Potvrditelj svakoj predmetnoj osobi dodjeljuje besplatnu, neprenosivu, neisključivu, neopozivu i bezuvjetnu licenciju bez prava podlicenciranja za korištenje Autorskog prava i povezanih prava Potvrditelja na Djelo (i) u cijelom svijetu, (ii) na maksimalno razdoblje predviđeno mjerodavnim pravom ili međunarodnim ugovorom (uključujući buduća produljenja), (iii) na bilo kojem postojećem ili budućem mediju i u bilo kojem broju primjeraka i (iv) za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, u komercijalne, reklamne ili promidžbene svrhe („Licencija”). Smatra se da Licencija stupa na snagu na datum na koji Potvrditelj primijeni CC0 na Djelo. Ako se bilo koji dio Licencije iz bilo kojeg razloga proglasi pravno nevaljanim ili bez pravnog učinka prema mjerodavnom pravu, takva djelomična nevaljanost ili neprimjenjivost ne utječe na valjanost ostatka licencije te u tom slučaju Potvrditelj potvrđuje da neće (i) koristiti nijedno preostalo Autorsko pravo i povezana prava na Djelo ni (ii) imati bilo kakve povezane zahtjeve i temelje za postupanje u odnosu na Djelo u suprotnosti s Izjavom o svrsi Potvrditelja.

4. Ograničenja i odricanja od odgovornosti.

 1. Potvrditelj se ovim dokumentom ne odriče žiga ni patentnog prava te ih ne napušta, ne ustupa i ne licencira niti ovaj dokument na njih ikako utječe.
 2. Potvrditelj nudi Djelo kakvo jest i ne daje nikakve izjave niti jamstva u pogledu Djela, izričito, posredno, na temelju zakona ili na drugi način, uključujući, bez ograničenja, jamstva u pogledu vlasništva, stavljanja na tržište, prikladnosti za određenu svrhu, jamstvo u pogledu nepostojanja kršenja prava ili nepostojanja skrivenih ili drugih nedostataka, točnosti ili u pogledu postojanja ili nepostojanja pogrešaka koje je moguće ili nije moguće otkriti, sve u najvećoj mjeri koja je dopuštena mjerodavnim pravom.
 3. Potvrditelj se odriče odgovornosti za utvrđivanje prava drugih osoba koja možda imaju na Djelu ili na bilo kakvu uporabu Djela, uključujući, bez ograničenja, bilo čije Autorsko pravo i povezana prava na Djelo. Nadalje, Potvrditelj se odriče odgovornosti za dobivanje bilo kakvih potrebnih odobrenja, dozvola ili drugih prava potrebnih za bilo kakvu uporabu Djela.
 4. Potvrditelj razumije i prihvaća da pravni subjekt Creative Commons nije stranka ovog dokumenta i da nema nikakvu dužnost ni obvezu u pogledu ovog dokumenta CC0 ili uporabe Djela.
Dostupno i na drugim jezicima: Deutsch, Ελληνικά, English, Español, euskara, suomeksi, français, italiano, 日本語, 한국어, Lietuvių, latviski, Nederlands, polski, română, Slovenščina, svenska, 中文, 華語. Molimo Vas da pročitate FAQ za daljnje informacije o službenim prijevodima.