Creative Commons licencijos teisinis dokumentas

cc pd CC0 1.0 Universali (CC0 1.0)
Priskyrimas Viešajai sričiai

Atsakomybės apribojimas

Bendrijų sutartis nėra teisinė priemonė. Tai tiesiog naudingos nuorodos, padedančios suprasti CC0 Teisinių sąlygų sąvadą, t.y. žmonui suprantama kai kurių esminių jo sąlygų išraiška. Šis Sutartis pati savaime neturi jokios teisinės galios ir jos turinys nėra įtrauktas į CC0.

Creative Commons nėra teisines paslaugas teikianti įmonė ir neteikia teisinių paslaugų ar konsultacijų. Šios Bendrijų sutarties platinimas, demonstravimas ar nuorodų į ją teikimas nesukuria santykio tarp teisines paslaugas teikiančio asmens ir kliento.

Creative Commons netikrino jokio objekto, kuriam buvo pritaikyta CC0 , autorių teisių statuso. CC neteikia jokių garantijų dėl jokio objekto ar jo autorių teisių statuso jokioje jurisdikcijoje ir neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio objekto panaudojimo.

Autorių teisės negalioja

  • Asmuo, susiejęs objektą su šiuo dokumentu, priskyrė šį objektą viešajai sričiai, pasauliniu mastu maksimalia teisės leidžiama apimtimi atsisakydamas visų savo autorių teisių į šį objektą, įskaitant ir visas susijusias bei gretutines teises.

    Jūs galite kopijuoti, keisti, platinti ir atlikti šį objektą, įskaitant ir komerciniais tikslais, neatsiklausdami leidimo. Žiūrėkite Kitą informaciją žemiau.


Kita informacija

  • Jokių asmenų turimos teisės į prekių ženklus ar patentus nėra niekaip įtakojamos CC0, taip pat nėra įtakojamos kitų asmenų teisės į objektą ar jo panaudojimą, pavyzdžiui, teisės į viešinimą ar privatų gyvenimą.
  • Jei nėra tiesiogiai nurodyta kitaip, asmuo, susiejęs objektą su šią sutartimi, visa teisės leidžiama apimtimi neduoda dėl jo garantijų ir neprisiima atsakomybės už jokį objekto panaudojimą.
  • Naudodami ar cituodami objektą, neturite sudaryti įspūdžio, kad autorius ar patvirtinęs asmuo tam pritaria.
Kitos teisės

Objekto, nesaugomo žinomų autorių teisių, panaudojimas gali būti reglamentuojamas ar ribojamas dėl kitų priežasčių. Objektui ar jo panaudojimui gali būti taikomi asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymai, viešumo, teisės į atvaizą, privataus gyvenimo teisinis reguliavimas, suteikiantis teisę asmeniui kontroliuoti, kaip jo balsas, atvaizdas ar panašumas į jį yra panaudojami, arba gali būti taikomi kiti suvaržymai ar apribojimai pagal taikytinus įstatymus.

Sužinoti daugiau.

Pritarimas

Kai kuriose jurisdikcijose klaidingo įspūdžio, kad autorius, leidėjas ar kitas asmuo pritaria darbo panaudojimui, sudarymas gali būti laikomas neteisėtais veiksmais.

Sužinoti daugiau.

Citavimas

Nukopijuokite ir įterpkite šį HTML kodą į savo svetainę patogiam darbo citavimui.

Sužinoti daugiau

Kas yra patvirtinęs asmuo?

Patvirtinęs asmuo - tai asmuo, kuris pasaulio mastu atsisakė teisių į objektą naudodamas CC0. Tai gali būti jo autorius ar kitas asmuo, kuris turėjo dalį autorių teisių ar susijusių, ar gretutinių teisių į objektą.