Praleisti, eiti į turinį

CC0 1.0 Deed

CC0 1.0 Universali

Autorių teisės negalioja

  1. Asmuo, susiejęs objektą su šiuo dokumentu, priskyrė šį objektą viešajai sričiai, pasauliniu mastu maksimalia teisės leidžiama apimtimi atsisakydamas visų savo autorių teisių į šį objektą, įskaitant ir visas susijusias bei gretutines teises.
  2. Jūs galite kopijuoti, keisti, platinti ir atlikti šį objektą, įskaitant ir komerciniais tikslais, neatsiklausdami leidimo. Žiūrėkite Kitą informaciją žemiau.

Kita informacija

  1. In no way are the patent or trademark rights of any person affected by CC0, nor are the rights that other persons may have in the work or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
  2. Jei nėra tiesiogiai nurodyta kitaip, asmuo, susiejęs objektą su šią sutartimi, visa teisės leidžiama apimtimi neduoda dėl jo garantijų ir neprisiima atsakomybės už jokį objekto panaudojimą.
  3. Naudodami ar cituodami objektą, neturite sudaryti įspūdžio, kad autorius ar patvirtinęs asmuo tam pritaria .

Notice

Bendrijų sutartis nėra teisinė priemonė. Tai tiesiog naudingos nuorodos, padedančios suprasti CC0 Teisinių sąlygų sąvadą, t.y. žmonui suprantama kai kurių esminių jo sąlygų išraiška. Šis Sutartis pati savaime neturi jokios teisinės galios ir jos turinys nėra įtrauktas į CC0.

Creative Commons nėra teisines paslaugas teikianti įmonė ir neteikia teisinių paslaugų ar konsultacijų. Šios Bendrijų sutarties platinimas, demonstravimas ar nuorodų į ją teikimas nesukuria santykio tarp teisines paslaugas teikiančio asmens ir kliento.

Creative Commons netikrino jokio objekto, kuriam buvo pritaikyta CC0 , autorių teisių statuso. CC neteikia jokių garantijų dėl jokio objekto ar jo autorių teisių statuso jokioje jurisdikcijoje ir neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio objekto panaudojimo.

Creative Commons is the nonprofit behind the open licenses and other legal tools that allow creators to share their work. Our legal tools are free to use.