Naar de inhoud springen

CC0 1.0 Akte

CC0 1.0 Universeel

Geen auteursrecht

  1. De persoon die deze akte aan een werk heeft verbonden heeft het werk toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan.
  2. Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden. Zie Overige Informatie verderop.

Overige informatie

  1. Niemands patent- of merkrechten zijn op enige wijze betroffen door CC0, noch de rechten die andere personen kunnen hebben op het werk of op hoe het werk is gepubliceerd, zoals advertentie- of privacyrechten .
  2. Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geeft de persoon die een werk in verband met deze akte geeft geen garanties over het werk, en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle toepassingen van het werk, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
  3. Bij gebruik van of verwijzing naar het werk, mag je geen goedkeuring van de auteur of rechthebbende impliceren.

Let op

De Commons-Akte is geen juridisch instrument. Het is een handig hulpmiddel voor een beter begrip van de CC0 Juridische Overeenkomst, een voor mensen leesbare weergave van een aantal kernbegrippen daaruit. Beschouw het als de gebruiksvriendelijke interface van de onderliggende CC0 Juridische Overeenkomst. Deze Akte zelf heeft geen juridische betekenis, en de inhoud komt niet voor in de CC0.

Creative Commons is geen advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten. Het verspreiden, weergeven, of verwijzen naar deze Commons-Akte schept geen advocaat-cliëntrelatie.

Creative Commons heeft de auteursrechtelijke status van werken waarop de CC0 is toegepast niet geverifieerd. CC geeft geen vrijwaringen met betrekking tot werken of hun auteursrechtelijke status in enige jurisdictie, en sluit alle aansprakelijkheid uit voor ieder gebruik van elk werk.

Creative Commons is de non-profitorganisatie achter de open licenties en andere juridische tools waarmee makers hun werk kunnen delen. Onze juridische tools zijn gratis te gebruiken.